OKR-exempel för operativa chefer

Dessa allmänna exempel är avsedda att ge inspiration till dem som vill fastställa och utveckla bra OKRs. Tänk på att OKRs främst utvecklas av dig, över tid, genom de insikter du gör för att nå ditt mål och den feedback du får från dina kollegor.
Illustration by Andy Dao

Läs vidare för att få en introduktion till OKR som metod, vad en operativ chef gör och bli inspirerad av OKR-exempel för operativa chefer som kan tillämpas på ditt eget företag.

Vad är ett OKR?

OKR står för Objectives & Key Results och är en målstyrningsmetod. Den betonar transparens, högt ställda ambitioner och har ett starkt fokus på resultat och data. Metoden är bla känd för att den används av teknikföretag som Google och Twitter. I dag har den spridit sig till en mängd olika branscher, även ideella organisationer som Bonos ONE Campaign och Bill & Melinda Gates Foundation.

Hur sätter man upp ett OKR?

OKR består av en tydligt beskriven målbild (Objective) och en uppsättning mätbara resultat (Key Results). Målet (ditt objective) beskriver på vart du vill komma, den meningsfulla förändringen, uttryckt i mjuka termer, medan nyckelresultaten är de faktiska resultat som måste uppnås för att målet ska anses vara framgångsrikt. OKR tydliggör på ett bra sätt ”hur vi förväntar oss att framgång ser ut”. Bedömd progress i Objective kommer av progress i varje Key Result som slås ihop och ger en genomsnittlig progress för hela OKR:et. Vi rekommenderar att du anger mellan 2-4 nyckelresultat per mål.

I Nodes upplägg sätts OKRs överallt i organisationen där man vill driva och mäta meningsfull förändring. Man kopplar sedan ihop dessa fokus tvärfunktionellt mellan roller, team och avdelningar med hjälp av fokusområden.

Målsättning
Fokusområde
Nyckelresultat 1
Nyckelresultat 2
Nyckelresultat 3

Vad gör den operativa chefen?

Den operativa chefen är chef för den operativa verksamheten i organisationen. Detta är den självklara delen. Vad som dock inte är lika uppenbart är vad den operativa verksamheten egentligen betyder.

Det är väldigt olika beroende på bransch och organisationens typ och storlek. Enligt AQPC omfattar operativa processer Strategi, Produktutveckling, Marknad & Försäljning, Leverans och Kundstöd, dvs i stort sett allt som inte ingår i stödfunktionerna (såsom HR, IT, Finans etc.). Men om vi tittar på en typisk SaaS-organisation är den operativa verksamheten mycket mer att betrakta som stödfunktioner till företagets huvudverksamhet. I den här artikeln definierar vi operativ chef som den som leder de interna stödfunktioner som nämns ovan, men även specialistfunktioner som Sales Ops och Project Management Office.

Den operativa chefen är en ledande befattningshavare, ofta direkt under VD eller liknande. Go-to-market-funktioner som VP of Sales och CMO kan rapportera till dem, men i vårt exempel gör de inte det.

En skärmdump av vårt OKR system som visar rapporteringslinjerna mellan en operativ chef och hens rapporteringslinjer.

Meningsfull förändring för operativa chefer.

OKR kan användas effektivt för att driva meningsfull förändring, så vad skulle kunna vara några bra exempel på detta? Här är några vanliga områden som vi har hittat:

  • Förbättra tid, kvalitet och kostnader i projekt
  • Förbättra effektiviteten i överlämningar mellan avdelningar.
  • Frigöra tid för att fokusera på genomförandet av Go-to-market-strategin.

Användbara mått på meningsfull förändring inkluderar:

  • Framgångskriterier för projekt och produktresultat (CSAT-resultat, % budgetavvikelse)
  • Minska kostnader och fel (# kundklagomål, allmänna kostnader)
  • Förbättrad effektivitet (ledtid, story points)
  • Mått på införande inom organisationen (% av användningen)

Naturligtvis finns det många andra mått för den här rollen, men ovanstående är några bra exempel på mått som signalerar meningsfull förändring och därmed utgör en bra utgångspunkt för att utveckla OKR.

Sätta OKR för operativ chef

När du ska skapa ett rollspecifikt OKR är det viktigt att veta vad rollen ansvarar för att driva i företaget samt hur den meningsfulla förändringen ska mätas. Därav de två föregående rubrikerna. Men du behöver något mer. Du behöver ett nuvarande läge.

Fundera på hur saker och ting ser ut just nu, utifrån din roll + företaget. Fråga dig själv – vad skapar värde för verksamheten? Vi använder OKR Canvas eftersom det låter dig lista de effekter som du ser att du kan uppnå under den kommande perioden, men också de blockeringar som är troliga och som du behöver ta itu med. Ibland är en viktig effekt att få undan något som blockerar. Ta en titt på OKR Canvas för att lära dig mer.

OKR-exempel för operativa chefer

Som nämnts ovan bör OKR användas för att driva meningsfull förändring. Här kommer en uppsättning exempel, med en motsvarande introduktion till det underliggande resonemanget bakom OKR (utvecklat med OKR Canvas):

Bakgrund: Under det senaste året har företagets tillväxt minskat och företagets VD har bett sin ledningsgrupp att samlas och diskutera vad som kan göras. Teamet genomför en OKR Canvas-workshop och drar slutsatsen att det finns tydliga problem med tydliga kvalitativa kundresultat men samtidigt problem med lönsamheten. Teamet ser en potential i att fokusera på både kvalitet i projekten och lönsamhet och överlämnar följande OKR till den operativa chefen att ta ansvar för att driva:

Projektens kundresultat har ökat betydligt, men inte kostnaderna.
Skapa mervärde för våra kunder
Gå från 6 till 9 i CSAT-poäng i kundnöjdhetsintervjuer.
Antalet nya kundklagomål minskar från 85 till 40 under perioden.
95% av alla projekt slutförs inom budget.
Bakgrund: Som de flesta företag har pandemin haft en betydande inverkan på grunderna för organisationens rekryteringspraxis och distansarbete är en nyckelfråga för framtida framgång. Företagets onboardingprocess är dock långt ifrån anpassad till denna nya verklighet, och COO har därför till uppgift att skapa en meningsfull förändring mot detta faktum:

Vår onboardingprocess är 100 % anpassad till vår nya verklighet på distans.
Arbeta tillsammans
5 viktiga steg i vår onboarding optimeras och används i onboardingprocesser på distans.
20% högre eNPS hos nyanställda som arbetar på distans.
30 finalintervjuer på video slutförda.
Bakgrund: Företaget har vuxit mycket snabbt och saknar vissa ledningsverktyg för att hantera den starka tillväxten. Organisationen har hittills varit mycket flexibel när det gäller arbetstider. Inte i termer av belopp, utan snarare NÄR människor ska dyka upp på kontoret. Organisationen vill inte sluta med detta helt eftersom det ses som en av de stora fördelarna med att arbeta här, men de måste göra något åt det. Den operativa chefen föreslår följande OKR:

Avskaffa underbemanning utan att offra våra finanser och vår frihet i arbetskulturen.
Arbeta tillsammans
75% av vår dagtid och 25% av vår nattetid arbetar vi med minst 3 ingenjörer, 1 PO, 2 CS och 1 högre chef enligt schemat.
Minska övertidskostnaderna med 40%.
85% av vår personal godkänner och byter från vårt fasta till vårt roterande schema.

Redo att sätta din egen OKR?

Få tillgång till en egen demomiljö med vision, fokusområden, över 50 roller och OKR:er.

Utforska fler exempel på OKR

Boka ett samtal med en av våra OKR-experter för att få veta mer

Trött på att bara läsa om OKR? Redo att vidta åtgärder? Gör dig själv och ditt team en tjänst och boka ett samtal med en expert via vår bokningskalender nedan.

Try out our tool today

Fill out the information below and we will send you a welcome email with instructions on how to get started with our OKR Software.

Testa vårt verktyg idag

Fyll i uppgifterna nedan så skickar vi ett välkomstmejl med instruktioner om hur du kommer igång med vår OKR-programvara.