Visions-
Sprinten®

Se till att din vision kopplas till dina medarbetares motivation och input.

Vad är VisionsSprinten?

VisionsSprinten är en virtuell workshop som genomförs i Miro. En övning där en prototyp av ert företags WHY, HOW & WHAT tas fram och sätts samman för att kunna exekvera mot. Det kan genomföras på ledningsgruppsnivå, eller rullas vidare ut genom hela organisationen genom en big-room workshop.

Varför VisionsSprinten?

De flesta ledningsgrupper har utvecklat en strategi, en strategi som känns tydlig och kraftfull. Men hur kan man egentligen veta att strategin är förstådd och i linje med de medarbetare som behövs för att genomföra förändringen ute i organisationen? Har man tagit hänsyn till människornas värderingar?

Ta ett modernare grepp om strategi och genomförande genom att testa er nuvarande vision och strategi med dem som ska få det att hända – de människor som utgör er organisation.

Hur går det till?

VisionsSprinten genomförs genom följande avsnitt och kapitel. I korthet:

  • Startmöte
  • Enkät-del
  • Förarbete WHY
  • Workshop: WHY
  • Förarbete: HOW
  • Workshop: HOW
  • Förarbete: WHAT
  • Workshop: WHAT
  • Sammanföring av WHY, HOW & WHAT samt avslutande analys.

VisionsSprinten tar ungefär 8 timmar. Vid off-site workshops genomför vi oftast VisionsSprinten under två dagar, vid virtuella workshops sprider vi ut tillfällena över en 1-2 veckors period med ungegär 2 timmar per workshop och dag.

Du kan alltid höra av dig till oss om vad som passar dig, så anpassar vi VisionsSprinten därefter.

”VisionsSprinten handlar inte om att skapa en slutprodukt. Det är snarare början på en resa som ni gör tillsammans för att bli mer resultatinriktade som team och syftesdrivna som organisation.

Vi tror och hoppas att det kommer att göra ditt arbetsliv och din organisation bättre.”

Johan Formgren
VD, It’s in the Node
Ilustration of a woman in a meditative state.

Låter bra, eller hur?

Låt oss berätta mer vid ett personligt möte (30-60 min) där vi går igenom de mallar och den detaljerade brief som behövs för att genomföra VisionsSprinten.