OKR exempel för marknadschefer

Dessa allmänna exempel är avsedda att ge inspiration till dig som vill fastställa och utveckla bra OKR. Tänk på att ett OKR främst utvecklas av dig, över tid, genom de insikter du gör för att nå ditt mål och den feedback du får från dina kollegor.
Courtesy of Andy Dao
Läs vidare för att få en introduktion till OKR som metod, förstå vilka ansvarsområden en Marknadschef har och bli inspirerad av OKR exempel för Marknadschefer som kan tillämpas på ditt eget företag.

Vad gör en Marknadschef?

Marknadschefen, eller CMO (som står för Chief Marketing Officer), är chef för marknadsföringen i organisationen. Denna befattning övervakar utvecklingen och genomförandet av ett företags marknadsförings- och reklaminitiativ. Marknadschefen använder marknadsundersökningar och analyser för att styra marknadsstrategi och planering, övervakar produktionen av allt marknadsföringsmaterial och alla marknadsföringskampanjer samt rapporterar marknadsförings- och försäljningsresultat till högre chefer. Marknadschefens roll varierar beroende på bransch och företagets storlek, men deras främsta ansvar är att hantera varumärkets image, leda marknadsföringskampanjer och optimera företagets marknadsresultat. Marknadschefen kan också ansvara för ny affärsutveckling, produktutveckling och hantering av distributionskanaler. Marknadschefen har en ledande roll och arbetar ofta tillsammans med VD, Operativ Chef och andra ledande befattningshavare. I en typisk organisation rapporterar olika marknadsföringsteam, t.ex. content, digital marknadsföring, PR och brand management, till Marknadschefen.

Meningsfull förändring för marknadschefer

OKR handlar om att skapa resultat mot en meningsfull förändring, så vad skulle kunna vara några bra exempel på detta? Här är några vanliga områden som vi har hittat:
  • Förbättra varumärkeskännedom och rykte
  • Öka engagemanget och lojaliteten hos kunderna
  • Optimera marknadsföringskampanjernas effektivitet
Användbara mått på meningsfull förändring är t.ex:
  • Varumärkeskännedom och varumärkeskänsla
  • Customer Acquisition Cost (CAC) och Customer Lifetime Value (CLTV)
  • Avkastning på marknadsinvesteringar (ROMI)
  • Mätningar av trafik och engagemang på webbplatsen
Naturligtvis finns det många andra mått för den här rollen, men ovanstående är några bra exempel på mått som signalerar meningsfull förändring och därmed utgör en bra utgångspunkt för att utveckla OKR.

Upprätta OKR för marknadschefer

När du ska skapa ett rollspecifikt OKR är det viktigt att veta vad rollen ansvarar för i företaget samt hur den meningsfulla förändringen mäts. Därav de två föregående rubrikerna. Men du behöver något mer. Du behöver ett nuvarande läge. Fundera på hur saker och ting ser ut just nu, utifrån din roll + företaget. Fråga dig själv – vad skapar värde för verksamheten? Vi använder OKR Canvas eftersom det låter dig lista de effekter som du ser att du kan uppnå under den kommande perioden, men också de blockeringar som är troliga och som du behöver ta itu med. Ibland är effekten att ta bort en blockerare. Ta en titt på OKR Canvas för att lära dig mer.

OKR-exempel för marknadschefer

Som nämnts ovan bör OKR användas för att driva meningsfull förändring. Här kommer en uppsättning exempel, med en motsvarande introduktion till det underliggande resonemanget bakom OKR (utvecklat med OKR Canvas):
Bakgrund: Det senaste kvartalet har visat en stagnation i kundanskaffning och varumärkesengagemang. Företagets VD har bett ledningsgruppen att diskutera strategier för att öka tillväxten. Teamet genomför en OKR Canvas-workshop och drar slutsatsen att det finns möjligheter att förbättra varumärkeskännedomen och optimera marknadsföringskampanjerna. Teamet ser en potential i att fokusera på både kundengagemang och leadgenerering och ger följande OKR till CMO att driva:
Kundengagemang och varumärkeskännedom har förbättrats avsevärt genom kombinationen av de två.
Öka engagemanget i sociala medier med 30%
Uppnå en 20-procentig ökning av antalet nya kunder
Förbättra förtroendet för varumärket med 15
Bakgrund: Under det senaste året har företaget lanserat flera nya produkter, men responsen från marknaden har varit ljummen. Efter en grundlig marknadsanalys har teamet kommit fram till att företagets produkter inte når ut till målgruppen på ett effektivt sätt. Marknadschefen ges följande OKR:
Vi ser en tydlig förbättring i produkternas räckvidd och synlighet på målmarknaderna.
Öka trafiken till produktspecifika webbplatser med 25%
Genomföra 5 riktade marknadsföringskampanjer med en konverteringsgrad på minst 15%.
Uppnå en 20-procentig ökning av antalet produktförfrågningar och/eller produktdemonstrationer
Kom ihåg att OKR inte är en lösning som passar alla. Dina OKR bör skräddarsys efter ditt företags specifika behov och marknadsföringsstrategi. De bör också ses över och uppdateras regelbundet för att säkerställa att de leder till önskade resultat.

Redo att sätta din egen OKR?

Få tillgång till en egen demomiljö med vision, fokusområden, över 50 roller och OKR:er.

Utforska fler exempel på OKR

Boka ett samtal med en av våra OKR-experter för att få veta mer

Trött på att bara läsa om OKR? Redo att vidta åtgärder? Gör dig själv och ditt team en tjänst och boka ett samtal med en expert via vår bokningskalender nedan.

Try out our tool today

Fill out the information below and we will send you a welcome email with instructions on how to get started with our OKR Software.

Testa vårt verktyg idag

Fyll i uppgifterna nedan så skickar vi ett välkomstmejl med instruktioner om hur du kommer igång med vår OKR-programvara.