Vad vi gör

Ett OKR coaching- och mjukvaruföretag som använder OKR kombinerat med AI för att driva meningsfull förändring och bygga strategiskt fokus i ditt företag.

Professionella tjänster

Ett beprövat program för att få dina ledare att tänka rätt, nu utbyggt med AI stöd i form av NodeBot som gör att samtliga dina anställda kan få coachning direkt på sina OKRs. Skapar en grund för att införa OKR i hela företaget.

Professionella tjänster

Sätt Visionen med VisionsSprinten. Genom en virtuell workshop och stöd av AI kopplar vi samman era personliga drivkrafter med ert företags WHY, HOW & WHAT. Vi ser även till att det kvartalsvisa genomförandet av OKR stämmer överens med både företagets långsiktiga vision och strategi OCH medarbetarnas inneboende motivation och värderingar.

Webb-app

En lättviktig webbapp samt NodeBot, vår AI Coach. Sätt upp er struktur kring Vision, Fokusområden och OKRs, och sen ser NodeBot till att varje medarbetare får det stöd de behöver för att inte bara sätta OKRs, utan även skapa förändring varje vecka. Enkel att använda, svår att vara utan när du har tagit dina OKR på allvar.

Låt oss talas vid.

Vi är ett ok gäng, så hör gärna av dig.